Torna

Investigació Sanitària de les Illes Balears

 

Indicadors d'I+D+i

La despesa d’I+D ha augmentat un 4,4% respecte l’any anterior, però encara representa només un 0,9% de la despesa de l’Estat Espanyol.

indicadors1
Font: INE i memòria CES IB

El nombre de persones investigadores ha augmentat, però encara se situa per sota de la mitjana nacional. Si es compara el nombre d'investigadors per 1.000 persones, la ràtio d'investigadors és de 3,0, mentre que a Espanya la ràtio se situa en 6,6.

indicadors2
Font: INE i memòria CES IB
indicadors3
Font: INE i memòria CES IB