Torna

Investigació Sanitària de les Illes Balears

Estructura i funcions del Servei

Estructura

Estructura

Funcions

Promoure, planificar, coordinar i avaluar les polítiques de recerca i innovació sanitàries, així com les polítiques de gestió del coneixement en matèria de les competències assignades
Ordenar i coordinar les estructures de recerca i innovació sanitàries
Coordinar el funcionament de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)
Coordinar el Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears
Coordinar la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)