Torna

Investigació Sanitària de les Illes Balears

 BALEARS MEDTECH

 

DG d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació. Servei d’Investigació Sanitària   Oficina d’Inversions Estratègiques
 
L’Estratègia d'Investigació i Innovació Biomèdica de les Illes Balears   Estratègia d’inversions de les Illes Balears 2030
S'està configurant la política estratègica d'R+i biomèdica de les Illes Balears, i s'estan impulsant iniciatives i projectes que contribueixin a maximitzar l'impacte social i econòmic de l'ecosistema de la recerca i la innovació en salut de les Illes Balears.   S'impulsen les transformacions que permetin el creixement de determinats sectors estratègics alternatius, que generin valor afegit tant des del punt de vista econòmic com en termes socials i mediambientals. Eix 3: competitivitat
 

 

L’objecte principal d’aquesta estratègia és la creació d’un pol d’innovació biomèdic i de salut digital que tengui marca pròpia i es doni a conèixer a fora del nostre territori. A més, que sigui un atractiu per a investigadors, emprenedors, inversors, etc. de l’àmbit de la biomedicina i les noves tecnologies. Els objectius secundaris són:

  • Impulsar la captació de talent investigador, tecnòleg i de gestió dedicat a la biotecnologia i a la digitalització aplicada a la salut, tant en entitats públiques com privades de la nostra regió.
  • Dotar les Illes Balears de noves infraestructures que enforteixin l’R+D+i en salut: centre tecnològic d’intel·ligència artificial, institut de computació i visualització d’imatges i nous enfocaments d’infraestructures a l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) i a l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).
  • Impulsar la transferència i innovació tecnològica mitjançant el desenvolupament de programes de col·laboració publicoprivada en R+D+i, creació d’un health living lab i una bioincubadora d’empreses biotech.
  • Augmentar la capacitat del Parc tecnològic Bit amb la finalitat d’atreure-hi i allotjar-hi empreses del sector.
  • Crear un fons de capital de risc per a empreses del sector biotecnològic.