Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/01/1999

Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, de reforma de la Llei orgànica 2/1983, d'Estatut d'autonomia de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, de reforma de la Llei orgànica 2/1983, d'Estatut d'autonomia de les Illes Balears BOE núm. 008 de 1999

Afectada per:

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears BOIB núm. 032 de 2007