Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/06/2005

Llei 9/2005, de 21 de juny, de Cooperació per al desenvolupament

COOPERACIÓ

Llei 9/2005, de 21 de juny, de Cooperació per al desenvolupament BOIB núm. 099 de 2005

Afectada per:

 

Correcció d'errates observades a la Llei 9/2005 de 21 de juny de Cooperació per al desenvolupament BOIB núm. 111 de 2005

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document