Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

01/06/1988

Llei 8/1988, de dia 1r de juny, d'edificis i instal·lacions fora d'ordenació

TERRITORI I URBANISME

BOCAIB núm. 077 de 1988

Afectada per:

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears BOCAIB núm. 088 de 1997

Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 094 de 2010

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i de impuls a la inversió BOIB núm. 115 de 2010

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. (500) de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 091 de 2012

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 043 de 2014