Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/11/1986

Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

ELECCIONS

BOCAIB núm. 40 de 1986

Afectada per:

Ordre del Conseller d'Economia i Hisenda dia 8 de juny de 1987, per la qual s'actualitzen les quantitats de l'article 29 de la Llei 8/1986, relatives a financiació electoral BOCAIB núm. 79 de 1987

Pleno. Sentencia 45/1992, de 2 d'abril. Recurso de inconstitucionalidad 365/1987. Promovido por 57 Diputados contra el art. 12.2 de la Ley 8/1986, reguladora del Régimen Electoral para la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llei 4/1995, de 21 de març, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma les Illes Balears BOCAIB núm. 37 Ext. de 1995  

Llei 5/1995, de 22 de març, de modificació de determinats articles de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma les Illes Balears BOCAIB núm. 37 Ext. de 1995

Llei 9/1997, del 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives BOCAIB núm. 161 de 1997

Ordre del conseller d'Economia i Hisenda, de 21 d'abril de 1999, per la qual es fixen les quantitats actualitzades de les subvencions de les despeses que s'originen per les activitats electorals corresponents a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears BOCAIB núm. 51 Ext. de 1999

Llei 6/2002, de 21 de juny, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 79 de 2002

TC Providencia de 15 d'octubre de 2002

TC Auto de 5/2003 de 14 de gener

Ordre del conseller d'Hisenda i Pressuposts d'1 d'abril de 2003, per la qual es fixen les quantitats actualitzades de les subvencions per despeses electorals per a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, que han de tenir lloc el 25 de maig de 2003 BOIB núm. 46 de 2003

Ordre del conseller d'Economia i Hisenda de 30 de març de 2011 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques de 22 de maig de 2011  BOIB núm. 48 de 2011

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15 de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document