Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/07/2010

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010

Afectada per:

Decret llei 1/2011, de 29 de juliol, de modificació de l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 115, de 30 de juliol de 2011

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre de 2011

Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 37, de 10 de març de 2012

Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques BOIB núm. 79 Ext., d'1 de juny de 2012

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 178, de 30 de desembre de 2014 

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015 

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 BOIB núm. 189 Ext., de 30 de desembre de 2015

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021

Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears BOIB núm. 20, de 8 de febrer de 2022

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document