Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2004

Llei 6/2004, de 23 de desembre de modificació de la llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions

HISENDA I PRESSUPOSTS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Llei 6/2004, de 23 de desembre de modificació de la llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions BOIB núm. 186 de 2004

Afectada per:

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions BOIB núm. 196 de 2005