Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/03/1995

Llei 6/1995, de 21 de març, d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors

MENORS I FAMÍLIA

Llei 6/1995, de 21 de març, d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors BOCAIB núm. 37 Ext. de 1995 

Afectada per:

Correcció d'errades de la Llei 6/1995, de 21 de març, d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors BOCAIB núm. 53 de 1995

Recurs d'inconstitucionalitat número 2375/1995, plantejat pel president del Govern conra la Llei del Parlament de les Illes Balears 6/1995, de 21 de març BOCAIB núm. 97 de 1995 i BOCAIB núm. 145 de 1995

STC 243/2004, de 16 de diciembre

Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears BOIB núm. 163 de 2006