Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/12/2004

Llei 5/2004 de 20 de desembre de creació del Col·legi Oficial de guies turístics de les Illes Balears

COL·LEGIS PROFESSIONALS

BOIB núm. 184, de 25 de desembre de 2004

Afectada per:

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Per a més informació podeu descarregar el següent document