Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

15/06/1993

Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOCAIB núm. 083 de 1993

Afectada per:

Llei 2/1995, de 22 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears BOCAIB núm. 034 de 1995

Llei 6/2000, de 31 de maig, de modificació de la Llei 5/1993, de 5 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears BOIB núm. 072 de 2000

Llei 6/2004, de 23 de desembre de modificació de la llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions BOIB núm. 186 de 2004

Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears BOIB núm. 094, de 22 de juny de 2010