Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/06/1990

Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

OBRES PÚBLIQUES

BOCAIB núm. 77, de 26 de juny de 1990

Afectada per:

Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins BOIB núm. 153, de 22 de desembre de 2001

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext., de 29 de desembre de 2003

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i de impuls a la inversió BOIB núm. 115, de 5 d'agost de 2010

Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears BOIB núm. 88, de 28 de juny de 2014

Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears BOIB núm. 167, de 6 de desembre de 2014

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència BOIB núm. 173, de 18 de desembre de 2021

Llei 2/2022, de 6 de juny, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa BOIB núm. 75, de 9 de juny de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document