Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

18/03/1987

Llei 5/1987, de 18 de març, de modificació de determinats conceptes de l'annex de la Llei 7/1986, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 5/1987, de 18 de març, de modificació de determinats conceptes de l'annex de la Llei 7/1986, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 040 de 1987

Afectada per:

Llei 2/1997, del 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 076 de 1997

Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 163 de 1998