Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/03/2011

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011

Afectada per:

Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15, de 2 febrer de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document