Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

16/06/2010

Llei 4/2010, de 16 de juny de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears

ECONOMIA I EMPRESA

Llei 4/2010, de 16 de juny de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 094 de 2010

Afectada per:

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 171 de 2010

 

Llei 7/2012, de 13 de juny de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 091 de 2012

Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document