Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/05/2008

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME

BOIB núm. 68 de 2008

Afectada per:

Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 017 de 2009

Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística BOIB núm. 174 de 2009

Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 094 de 2010

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. (500) de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 091 de 2012

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 043 de 2014

Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears BOIB núm. 167 de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document