Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/06/2014

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars

HISENDA I PRESSUPOSTS/CONSELLS INSULARS

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars BOIB núm. 087 de 2014

Afectada per:

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 178 de 2014

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document