Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/03/1995

Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear

ESPORTS I LLEURE

Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear BOCAIB núm. 035 de 1995

Afectada per:

Llei 9/1997, del 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives BOCAIB núm. 161 de 1997

Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears BOIB núm. 151 de 2006