Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/12/2006

Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma

RÈGIM LOCAL

BOIB núm. 186 Ext., de 27 de desembre de 2006

Afectada per:

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196, de 29 de desembre de 2007

Llei 8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca BOIB núm. 87, de 21 de juny de 2008

Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca BOIB núm. 85, de 14 de juny de 2012

Llei 15/2016, de 2 de desembre, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca BOIB núm. 155, de 10 de desembre de 2016

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019

Llei 1/2020, de 3 de juny, de modificació de l’article 51 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma BOIB núm. 106, d’11 de juny de 2020

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document