Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/12/2006

Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma

RÈGIM LOCAL

BOIB núm. 186 Ext. de 2006

Afectada per:

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Llei 8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca BOIB núm. 87 de 2008

Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca BOIB núm. 85 de 2012

Llei 15/2016, de 2 de desembre, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca BOIB núm. 155 de 2016

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78 de 2018

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15 de 2019

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document