Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

04/04/2012

Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa

ECONOMIA I EMPRESA

Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa BOIB núm. 053 de 2012

Afectada per:

Correcció d'errates de la Llei 2/2012, de 4 d'abril , de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro,petita i mitjana empresa BOIB núm. 059 de 2012

Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 146 de 2012

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document