Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/03/2007

Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 049 de 2007

Afectada per:

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Per a més informació podeu descarregar el següent document