Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/03/2005

Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques a habitatges

TURISME

Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques a habitatges BOIB Núm. 054 de 2005

Afectada per:

Correcció tècnica a la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques a habitatges, publicada al BOIB núm. 54, de dia 7 d'abril de 2005, pàg. 5 BOIB núm. 080 de 2005

Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012