Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/03/1998

Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències a les Illes Balears

EMERGÈNCIES

BOCAIB núm. 39, de 21 de març de 1998

Afectada per:

Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 159, de 30 de desembre de 2000

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 156 Ext. (511), de 31 de desembre de 2001

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext., de 29 de desembre de 2003

Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears BOIB núm. 152, de 28 d'octubre de 2006

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 44, de 28 de març de 2015

Decret llei 5/2022 de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa BOIB núm. 65, de 19 de maig de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document