Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/02/1995

Llei 2/1995, de 22 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Llei 2/1995, de 22 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears BOCAIB núm. 034 de 1995

Afectada per:

Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears BOIB núm. 094 de 2010