Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/03/1993

Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Balear d'Innovació Tecnològica

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Balear d'Innovació Tecnològica BOCAIB núm. 053 de 1993

Afectada per:

Llei 5/1996, de 18 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives BOCAIB núm. 162 de 1996

Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries BOIB núm. 177 de 2012

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Per a més informació podeu descarregar el següent document