Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/05/1992

Llei 2/1992, de 6 de maig, de modificació de la disposició final primera de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística

TERRITORI I URBANISME

BOCAIB núm. 065 de 1992

Afectada per:

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 043 de 2014