Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/02/1986

Llei 2/1986, de 28 de febrer, de crèdit extraordinari per a la transferència de capital a la Universitat de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 2/1986, de 28 de febrer, de crèdit extraordinari per a la transferència de capital a la Universitat de les Illes Balears BOCAIB núm. 008 de 1986