Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/12/2001

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 156 Ext. (511) de 2001

Afectada per:

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186 de 2004

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189 de 2009

Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document