Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/12/2019

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020

HISENDA I PRESSUPOSTS