Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/12/2010

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

TELEVISIÓ I RADIO

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB núm. 002 de 2011

Afectada per:

Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB núm. 115 de 2011

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012

Llei 5/2013, d'1 d'octubre, audiovisual de les Illes Balears BOIB núm. 136 de 2013

Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB núm. 175 de 2015

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de Illes Balears en relació amb la Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB núm. 026 de 2016

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB núm. 120 de 2016

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document