Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

19/11/2012

Llei 14/2012, de 19 de desembre, d'ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME

Llei 14/2012, de 19 de desembre, d’ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears BOIB núm. 195 de 2012

Afectada per:

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017