Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/10/2001

Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS

Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social BOIB núm. 135 de 2001

Afectada per:

 

Llei 6/2003, de 8 de juliol, de modificació de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social BOIB núm. 099 de 2003

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006 BOIB núm. 196 de 2005

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars BOIB núm. 087 de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document