Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

09/12/2010

Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears BOIB núm. 183 de 2010