Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/12/1993

Llei 13/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES