Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/1998

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears

PATRIMONI \ CULTURA

BOCAIB núm. 165, de 29 de desembre de 1998

Afectada per:

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 156, de 28 de desembre de 2002

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186, de 30 de desembre de 2004

Llei 1/2005, de 3 de març, de reforma de la llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears BOIB núm. 41, de 12 de març de 2005

Llei 2/2006, de 10 de març, de reforma de la llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears BOIB núm. 39, de 18 de març de 2006

Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears BOIB núm. 152, de 28 d'octubre de 2006

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears BOIB núm. 68, de 17 de maig de 2008

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i de impuls a la inversió BOIB núm. 115, de 5 d'agost de 2010

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext., de 18 de febrer de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 91, de 23 de juny de 2012

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 44, de 28 de març de 2015

Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears BOIB núm. 48, de 13 d'abril de 2019

Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència BOIB núm. 49, de 13 d’abril de 2021

Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència BOIB núm. 173, de 18 de desembre de 2021

Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars BOIB núm. 88, de 7 de juliol de 2022 

Llei 6/2022, de 5 d’agost, d’arxius i gestió documental de les Illes Balears BOIB ext. núm. 105, de 9 d’agost de 2022

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document