Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/12/1993

Llei 12/1993, de 31 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, corresponents al Decret del Consell General Interinsular de 28 de juny de 1982

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

BOCAIB núm. 159 Ext., de 31 de desembre de 1993

Afectada per:

Llei 11/1999, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'any 2000 BOCAIB núm. 162, de 30 de desembre de 1999

Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document