Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

17/03/2022

Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears

EDUCACIÓ

BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022

Afectada per:

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4354-2022, contra els articles 3.1.u) i w); 6.2.a) i l); 60.i); 111; 122.2; 123.3.h) i m); 135.1.d) i f) i 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears BOIB núm. 94, de 21 de juliol de 2022

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document