Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/2017

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Afectada per:

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de les Illes Balears 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 51 de 2018