Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/08/2016

Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears

MEDI AMBIENT

BOIB núm. 106, de 20 d'agost de 2016

Afectada per:

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2016

Recurs d’inconstitucionalitat n.º 2540-2017, contra els articles 9.4, 26.2 i 33.1 a) de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017; BOE núm. 141, de 14 de juny de 2017

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 76, de 22 de juny de 2017

STC 109/2017, de 21 de setembre BOE núm. 243, de 13 d'octubre de 2017

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018

Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 150, de 29 d’agost de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document