Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/02/1995

Llei 1/1995, de 28 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS

Llei 1/1995, de 28 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 032 de 1995

Afectada per:

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 049 de 2007