Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/12/2000

Llei 11/2000, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de Consells Escolars de les Illes Balears

EDUCACIÓ

Llei 11/2000, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de Consells Escolars de les Illes Balears BOIB Núm. 155 de 2000

Afectada per:

Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears BOIB núm. 112 de 2001