Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/10/1990

Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística

TERRITORI I URBANISME

BOCAIB núm. 141 de 1990

Afectada per:

TC (Pleno), auto núm. 207/1991 de 2 julio

Llei 2/1992, de 6 de maig, de modificació de la disposició final primera de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística BOCAIB núm. 065 de 1992

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears BOCAIB núm. 088 de 1997

Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries BOCAIB núm. 048 de 1999  

TC, auto de 10 noviembre 1999

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. (500) de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 091 de 2012

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 043 de 2014