Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/01/1991

Decreto 1/1991, de 10 de enero, de creación de un registro especial de arrendamientos rústicos de Baleares

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decreto 1/1991, de 10 de enero, de creación de un registro especial de arrendamientos rústicos de Baleares BOCAIB núm. 008 de 1991

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015