Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/11/2022

Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears

AJUTS I SUBVENCIONS \ ECONOMIA I EMPRESA \ TURISME \ HABITATGE

BOIB núm. 144, de 8 de novembre de 2022

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 21 de novembre de 2022 pel qual es corregeixen les errades observades en el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears BOIB ext. num. 151, de 21 de novembre de 2022

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears (RGE núm. 11704/22, complementat amb l’escrit RGE núm. 11934/22) BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears BOIB núm. 18, de 9 de febrer de 2023

Decret llei 2/2023, de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades a sectors econòmics BOIB núm. 30, de 9 de març de 2023

Versió consolidada (en procés d'actualització)