Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

15/05/2020

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Afectat per:

Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears BOIB ext. núm. 92, de 25 de maig de 2020

Correcció d’errades del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per parl·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 97, de 30 de maig de 2020

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 8711/20) BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020

Correcció d’errades del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020

Correcció d’errades del Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal•liar els efectes de situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària i de la correcció d’errades de 29 de maig del Decret llei 8/2020 BOIB núm. 107, de 13 de juny de 2020

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020

Versió consolidada (en procés d'actualització)