Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

01/04/2020

Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària

SERVEIS SOCIALS \ AJUTS I SUBVENCIONS \ HABITATGE \ SALUT

BOIB ext. núm. 48, d'1 d'abril de 2020

Afectat per: 

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària (RGE núm. 5940/20) BOIB núm. 80, de 12 de maig de 2020

Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB ext. núm. 109, de 16 de juny de 2020

Versió consolidada (en procés d'actualització)