Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/03/2022

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna

AJUTS I SUBVENCIONS \ HISENDA I PRESSUPOSTS \ MEDI AMBIENT \ CONTRACTACIÓ \ FUNCIÓ PÚBLICA

BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (RGE núm. 3221/22) BOIB núm. 54, de 23 d’abril de 2022

Decret llei 5/2022 de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa BOIB núm. 65, de 19 de maig de 2022

Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna BOIB núm. 85, de 30 de juny de 2022

Versió consolidada (en procés d'actualització)