Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/03/2012

Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 047 de 2012

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 20 d'abril de 2012 de rectificació d'alguns errors materials observats en el Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 057 de 2012

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  BOIB núm. 059 de 2012

Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 146 de 2012