Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

05/03/2020

Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge

HABITATGE

BOIB núm. 28, de 5 de març de 2020

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge (RGE núm. 5166/20) BOIB núm. 58, de 18 d'abril de 2020

Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2020 pel qual es corregeix una errada del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge BOIB núm. 91, de 23 de maig de 2020

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d'habitatge BOIB núm. 132, de 28 de juliol de 2020

Versió consolidada (en procés d'actualització)